Lehet élni humor nélkül, de minek?

Egy kis humor

Ha számba vesszük azt, hogy az életben mi az, ami segít a nehéz helyzeteken túljutni, boldog pillanatokat megőrizni, a nehéz kérdésekre megoldást találni, akkor nagyon sok fajta választ kaphatunk. Vannak olyan dolgok, amelyeket csak néhány ember említ meg, mert nem mindenki felfogásával, életszemléletével egyezik meg, vannak viszont olyanok, mint például a humor, ami szinte kivétel nélkül minden embernek fontos a túléléshez.

Élet és humor

Az, aki önfeledten tud nevetni, akár még saját magán is, az valamennyivel könnyebben tudja venni az akadályokat, és hamarabb túllép a nehézségeken. Mert mi tulajdonképpen a humor? Kállay G. Katalin írja, hogy ”Mindhárman (Henri Bergson, Kosztolányi Dezső és Örkény István) egyetértenek abban, hogy a humor emberi jelenség, ember mivoltunkkal szembesít bennünket, vagyis a humoron keresztül talán könnyebben megérthetjük, hogy az ember milyen szánalmas és milyen fenséges, milyen nagy és milyen kicsi – egyszerre.” Ennek a belátása, vagyis hogy egyszerre vagyunk nagyok és kicsik, fenségesek és szánalmasok, szükséges ahhoz, megértsünk bizonyos helyzeteket. Olykor olyan mélyre süllyed az ember, olyan dolgokat követ el, amelyek már-már minősíthetetlenek, és ilyenkor szükség van annak a tudatára, hogy igen, süllyedhet az ember mélyre, mert tele van gyarlósággal, de ha van benne elegendő akarat, elszántság, hit, akkor létezik visszaút.

Emberi természetünknek ez az ismerete akkor is kell, amikor túlnyomóan pozitív dolgokban van részünk. Kell ahhoz, hogy egyrészt reálisak tudjunk maradni és ragadtassuk el túlságosan magunkat, de ugyanakkor kell ahhoz is, hogy át tudjuk élni, el tudjuk fogadni a boldogság ajándékát is. Aki előtt nem ismert a humor, az minden helyzetet csak korlátozottan tud átérezni. Nem tudja kinyitni teljesen sem a szívét, sem az elméjét, nem tud igazán örülni, vagy megfogni a bármely nyomorúságos helyzetben megmaradó egy-két mentőövet. Gyakoroljuk a nevetést, a pozitív szemléletet, önmagunknak a kritikáját, és a kezünket oly gyakran megkötő komor láncok máris foszladozni kezdenek.